De Genezing van het Ego

Wat is het ego eigenlijk? Wat is zijn functie? Dienen we het ego te laten afsterven of moeten we het actief proberen het te doden of het proberen te negeren, zoals we vaak lezen in ‘spirituele’ boeken? Zelfs Osho beweert dit af en toe. Eckhart Tolle beweert het vaak. De ‘Cursus in Wonderen’ wil ons doen geloven dat het ego de oorzaak is van alle ellende op de wereld! Maar het is tijd dat we gaan beseffen dat het ego een God-gegeven orgaan is waarmee we ons Zelf kunnen uitdrukken in de wereld. Zonder ego kunnen we niet leven! Wat al deze teksten eigenlijk bedoelen, is dat we ons ego dienen te helen van aandoeningen en ziekten. We hoeven het kind echter niet met het badwater weg te gooien! Een gezond ego is een vreugde en bezieling voor de hele mensheid. Een gezond ego is de basis van een gelukkig en vervullend leven! Dit is de adequate en praktische filosofie van het derde millennium! De oude filosofie is een overblijfsel van middeleeuwse christelijke dogmatiek, en heeft niets anders opgeleverd als hypocrisie, neurose en psychose. De tijd is rijp dat we deze filosofie voorgoed ontzenuwen, zodat we zonder complexen ons gezonde ego kunnen laten stralen!

Maar willen we het ego helen, dan moeten we eerst een juiste diagnose maken van zijn ziekten. Vanuit het gezichtspunt van het Zelf, nemen we de werkelijkheid waar zoals die is. Zelfs de subtiele psychologische structuren, mechanismen en processen die in het ego plaatsvinden, zijn waar te nemen vanuit de positie van een ontspannen Zelf.

Om je te attenderen op mogelijke onbalansen en ziekten die zich in het ego-lichaam kunnen nestelen, geef ik hieronder een lijst, waarin ik een aantal ziekten van het ego in willekeurige volgorde opsom. Je kunt deze afwijkingen van het natuurlijke, ontspannen en gelukkige functioneren van het ego zowel bij jezelf als bij anderen waarnemen. Door de heldere en neutrale waarneming van deze afwijkingen is het begin van de genezing al ingezet. Door je bewust te zijn van de afwijkingen, gekoppeld aan de intentie om het euvel uit je systeem te verwijderen, breng je het proces van genezing op gang.

1. Minderwaardigheids-complex.
2. Meerderwaardigheids-complex.
3. Overmatige trots.
4. Narcisme.
5. Gehechtheid aan het zelfbeeld.
6. Starheid
7. Misplaatste defensiviteit.
8. Schijnheiligheid.
9. Neurose.
10. Psychose.
11. Schizofrenie.
12. Paranoia, achtervolgingswaan.
13. Borderline complex.
14. Fobieën, angstcomplexen.
15. Depressiviteit.
16. Agressiviteit.
17. Manische depressiviteit.
18. Passieve agressiviteit.
19. Onoprechtheid
20. Rusteloosheid.
21. Verdringingen.
22. Projecties van verdrongen inhouden.
23. Zorgen maken.
24. Rationalisatie van gevoelens.
25. Egocentriciteit.
26. Traagheid.
27. Hebzucht.
28. Zich zelf wat wijs maken.
29. Zelf-ontkenning, vluchtgedrag
30. Zelf-sabotage.
31. Nalopen van anderen.
32. Behaagzucht.
33. Overcultivering van het lichaam.
34. Elke vorm van gehechtheid.

© Drs. Frans Langenkamp Ph.D. Website: www.selfrealisation.net Email: franslangenkamp@freeler.nl

 

_

Tagged with

Leave a reply