Tien Strategieën voor de Ontwikkeling van Geestelijke Volwassenheid

Ons lichaam wordt volwassen wanneer het zo’n twintig jaar van de juiste voeding wordt voorzien. Voor onze geest geldt eigenlijk hetzelfde, maar helaas is het zo, dat de meeste mensen niet de geestelijke voeding krijgen die ze eigenlijk nodig hebben. Door de eeuwen heen ontbrak het de mensheid aan liefde en wijsheid. Adequate kennis over de aard, reikwijdte en doel van het leven was door de eeuwen heen zo goed als niet beschikbaar! Geen wonder dat onze diepste talenten en intuïties niet of nauwelijks werden gestimuleerd. Vandaar dat de mensheid tot op heden nog steeds niet geestelijk volwassen is geworden. De wereld wordt geteisterd door hebzucht, uitbuiting, bedrog, manipulatie en geweld. Dit zijn symptomen van een gebrek aan geestelijke volwassenheid. Maar we hoeven de hoop niet op te geven: met de juiste kennis én praktische technieken, kunnen we onszelf en anderen helpen geestelijk volwassen te worden. Vroeger noemde men de toestand van geestelijke volwassenheid “verlichting”. Dit heeft er onder andere mee te maken dat de geestelijk volgroeide toestand van de mens zo zelden voorkwam. Wanneer dan in het land der blinden een eenoog zich meldde, dan viel dat enorm op. Naast de bewondering die hij of zij oogstte, oogstte de geestelijk volwassene voornamelijk jaloezie en agressie. Maar het lijkt erop dat de tijden zich hebben veranderd: adequate kennis is inmiddels hier en daar verkrijgbaar, en men reageert niet meer zo destructief op iemand die meer geestelijk volwassen is als de meesten.

Hieronder vind je een aantal strategieën die we dagelijks kunnen toepassen om de toestand van verlichting – geestelijke volwassenheid – te bevorderen, respectievelijk te laten ontstaan.

 1. Stilte oefeningen.
  Traditioneel worden deze meditatie genoemd. Het is belangrijk hierbij te beseffen dat meditatie geen contemplatie, noch concentratie inhoudt. Mediteren wil zeggen loslaten. Ware meditatie is een ontspanningsoefening. Meditatie behoort een moeiteloos en natuurlijk proces van toenemende ontspanning ze zijn. Door ons mentaal te ontspannen, ontspannen ook lichaam en ziel zich! Als zodanig is meditatie het meest holistische medicijn voor een gespannen mens(heid).
 2. Bodyfeeling.
  Datgene waar we onze aandacht op richten groeit en ontwikkelt zich het leven. Bepaalde lichaamsdelen en systemen in onze fysiologie vragen, als het ware, soms om aandacht.
  Soms voelen we een soort spanning, soms een soort druk of pijn in bepaalde delen van het lichaam. Wanneer we dan onze liefdevolle aandacht schenken aan die pijnlijke of gespannen lichaamsdelen, dan bevorderen we het helingsproces dat zich op die plaats aan het voltrekken is. Ook wanneer we geestelijk overschaduwd worden door emoties, betekent dit automatisch dat bepaalde lichaamsdelen in een verkrampte toestand zijn. Door dan onze aandacht op de lichamelijke druk, spanning of pijn te richten, helpen we het lichaam met het oplossen van een oude stress. Zo verminderen we ook de mate waarin we geestelijke overschaduwd worden door emoties.
 3. Inzicht in de zeven lichamen.
  Weet dat we zeven lichamen hebben:
  1. Fysiek lichaam, 2. Vitaliteit lichaam, 3. Emotioneel lichaam, 4. Mentaal lichaam, 5. Wijsheid lichaam, 6. Ego lichaam, 7. Gelukzaligheid lichaam. Geef elk lichaam de dagelijkse voeding die het nodig heeft om normaal, natuurlijk, gezond en ontspannen te kunnen functioneren. Weet diep van binnen: Ik ben het Zelf, en ik heb zeven lichamen. Door inzicht in jezelf en je zeven lichamen, kun je eventuele blokkades op de verschillende niveaus waarnemen en daardoor kun je acties ondernemen om ongezonde condities te helen.
 4. Zelfwaarneming.
  Breng jezelf de gewoonte bij, al je gedachten, gevoelens, emoties, woorden en daden te observeren en te evalueren. Deze zelfbewuste waarneming van je eigen functioneren is de basis van alle vormen van spiritualiteit; van alle processen van geestelijk volwassen worden. Wees je ook bewust van je eigen bewustzijn. Door deze zelfstudie kun je jezelf in alle opzichten helen en verbeteren. Je bent altijd al de getuige geweest van al je gedachten, woorden en daden; word je gewoon meer bewust van dit feit. In het getuige zijn van jezelf ligt de kern van geestelijke volwassenheid. Het getuige zijn van jezelf is de kern van ware menswording.
 5. Wees je bewust van het onderscheid tussen kinderlijke ervaringspatronen en geestelijk volwassen ervaringspatronen.
  Voorbeelden van kinderlijke emotionele ervaringspatronen
  : afhankelijkheid, angstigheid, zich niet goed genoeg voelen, verlatingsangst, minderwaardigheidsgevoelens, compenserende meerderwaardigheidsgevoelens, onzekerheid, verdriet, frustratie, boosheid, gebrek aan zelfvertrouwen, schuldgevoelens, gebrek aan concentratie, onvermogen om gedachten en gevoelens helder uit te drukken, zich snel buitengesloten voelen, zich anders voordoen als men is (teneinde geliefd te worden), dichtklappen, vluchtgedrag, zich verplicht voelen om aan verwachtingen van anderen te voldoen, emotioneel gedrag in het algemeen.Voorbeelden van geestelijk volwassen ervaringspatronen: Authenticiteit, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, zelfwaardering, zelfkennis, zelfliefde, stabiliteit, ware levensvrijheid genietend, innerlijke zekerheid en geborgenheid genietend, oprechtheid, eerlijkheid, afwezigheid van depressie en agressie, zich zelf zijn in alle omstandigheden, open en transparante communicatie, inzicht in eigen psychologie, weten wat men wil en wat men nodig heeft, zich gelijkwaardig weten aan alle medemensen, inzicht in de essentiële eenheid van alle religies, afwezigheid van onrealistische godsvoorstellingen, mededogen met alle schepselen, innerlijke vrede en vervulling ervarend in alle omstandigheden, het denken, spreken en handelen geschiedt op basis van gevoel en verstand, niet langer op basis van emoties, partnerschap wordt genoten op het niveau van de ziel.
 6. Realiseer je, dat emoties een uitdrukking van onwetendheid zijn.
  Verlichte mensen – of liever gezegd: geestelijk volwassen mensen – vallen niet meer terug in bewustzijnstoestanden die door emoties beheerst worden. Emoties kunnen slechts variaties zijn van de volgende drie basis-emoties: angst, verdriet en boosheid. Mooier gezegd: fobieën, depressie en agressie. Door in te zien dat deze drie aandoeningen overblijfselen zijn uit de kindertijd, uit de tijd van je persoonlijke onwetendheid, kun je leren emoties steeds beter te managen. Geestelijk volwassen mensen zijn nooit meer bang, nooit meer depressief en nooit meer agressief. Leer emoties te voelen, zonder je erdoor te laten meeslepen. Wees de getuige, de objectieve waarnemer van je eigen emoties, en van de emoties van anderen.
 7. Verzink dagelijks in gebed.
  Zo daal van hoofd-bewustzijn naar hart-bewustzijn. In je hart kun je je goddelijke Zelf ervaren. In je hart kun je het uiteindelijke goede, het ware en het schone in jezelf waarnemen. Nadat je het in jezelf hebt leren waarnemen, kun je het overal waarnemen. Communiceer eenvoudig en direct met je kosmische zelf in je hart. Bidden is niets anders dan in dialoog treden met je ware, kosmische zelf! Jouw ware zelf is het zelf van alle wezens. Het is het zelf van het universum. Het kosmische zelf is datgene wat men in kerken God noemt, in moskeeën Allah, in tempels Shiva, etc. Zeg bijvoorbeeld tegen jezelf: Mijn God, men zegt dat ik direct met u kan communiceren, en dat u mijn eigen essentie, mijn bewustzijn, mijn ware zelf bent! O God, laat mij deze waarheid ervaren!
 8. Leer het onderscheid te zien tussen je ego en je zelf.
  Het ego is het brandpunt van je persoonlijkheid. Jouw zelf is je ware identiteit, je bewustzijn als zodanig, de bron van al je gedachten en gevoelens. Het zelf is je essentie. Het ego is het instrument waarmee je je zelf kunt uitdrukken en manifesteren in de drie dimensionale wereld. Het ego is het ik-besef, dat ontleend wordt aan het ik-besef van bewustzijn als zodanig. Alleen bewustzijn kent zichzelf. Het ego, ofwel het ‘ik ben de doener besef’ is de uitdrukking van het transcendentale IK-besef, in je lichaam-geest-ziel systeem. Door het ego te zuiveren van aandoeningen die uit de kindertijd stammen, begint het in volmaakte harmonie met het zelf te functioneren.
 9. Neem de houding van een Boeddha aan.
  Boeddha zei: Wanneer een wijs mens lijdt, dan vraagt hij zich af: ‚Wat heb ik tot dusver gedaan om mezelf van het lijden te bevrijden?’ en ook: ‚Wat kan ik nog meer doen om het lijden voor goed te overwinnen?’ Wanneer echter een dwaas mens lijdt, dan vraagt hij zich af: ‚Wie heeft mij dit aangedaan?’ Zo’n mens geeft zijn kracht weg aan anderen, en blijft zodoende onvolwassen. Hij blijft het slachtoffer van zijn eigen emoties!
 10. Blijf in zoveel mogelijk opzichten verbonden met de natuur.
  In de natuur heerst evenwicht. In de natuur heerst wijsheid, schoonheid en goedheid. Blijf zoveel mogelijk verbonden met alles wat natuurlijk is in al je denken, spreken en handelen. Natuurlijk denken betekent moeiteloos denken. Natuurlijk spreken betekent moeiteloos spreken. Natuurlijk handelen betekent moeiteloos handelen. De natuur bewerkstelligt alles op een moeiteloze wijze. Dagelijks bewegen in de natuur houdt je geestelijk, lichamelijk en zielsmatig in evenwicht. De natuur is de directe uitdrukking van de kosmische creatieve intelligentie: jouw eigen essentie. De natuur verschaft je een kosmische spiegel van je eigen essentie: geniet ervan, ze helpt je, jezelf in jezelf te centreren!

© Drs Frans Langenkamp Ph.D., Maart 2010, Lelystad. Meer info: www.selfrealisation.net

Leave a reply