Audio cursus - ABC van het leven

Een online audio-cursus over de essentie van het leven

Uw diepste levensvragen bevredigend beantwoord
in 33 audio lessen die u kunt downloaden

 Overzicht van de 33 thema’s:

 1.  Inleiding: het Bewustzijns Paradigma.
 2.  Materialisme: de natuurlijke voortzetting van de kinderlijke zienswijze.
 3.  Harmoniemodel van de werkelijkheid versus conflictmodel van de werkelijkheid.
 4.  Accuraat schaalmodel van ons zonnestelsel, melkwegstelsel en het universum als geheel, in het licht van het Bewustzijnsparadigma.
 5.  De Integratie van persoonlijkheid, ziel en het Zelf. Het uiteindelijke antwoord op de vraag: Wie ben ik?
 6.  Wat is verlichting? Kinderlijke ervaringspatronen in contrast tot geestelijk volwassen ervaringspatronen.
 7.  De zeven bewustzijnstoestanden van de mens. Een helder inzicht in hogere bewustzijnstoestanden en in het onbegrensde vermogen van de mens.
 8.  De zeven lichamen van de mens. Een fijnere indeling van ons lichaam-geest-ziel-systeem.
 9.  Wat voor soorten voedsel hebben onze zeven lichamen dagelijks nodig?
 10.  Karma, reïncarnatie en Verlichting. Inzicht in enkele fundamentele Natuurwetten.
 11.  De ene oorzaak van de vele vormen van het menselijke lijden.
 12.  De oorzaak van homofilie, lesbianisme, biseksualiteit en transseksualiteit.
 13.  Wat is Geluk? Waar kunnen we het vinden en hoe kunnen we het bestendigen?
 14.  Wat is waarheid? Is waarheid persoonlijk of onpersoonlijk?
 15.  Wat is ware levensvrijheid? Hoe kunnen we vrijheid ervaren en hoe kunnen we het bestendigen?
 16.  Wat zijn gevoelens precies? Wat zijn emoties precies? Hoe kunnen we emoties leren managen?
 17.  Introspectief Lichaamsvoelen. Een natuurlijke medicijn met positieve neveneffecten.
 18.  Meditatie is geen Luxe: stilteoefeningen als basis voor succes en vervulling in het leven.
 19.  De eeuwige wetenschap van Yoga: de acht aspecten van de heelheid van het leven.
 20.  De eeuwige wetenschap van Vedanta: absolute en bevrijdende inzichten in het leven.
 21.  De eeuwige wetenschap van Tantra: de integratie van seksualiteit en spiritualiteit.
 22.  De eeuwige wetenschap van Vedische astrologie: onze kosmische aard in beeld gebracht. Het ware nut van astrologie.
 23.  Boeddha’s leer: geen religie maar een universele spirituele psychologie voor iedereen: het achtvoudige pad naar geestelijke volwassenheid.
 24.  Het verschil tussen het ego en het Zelf. Moeten we het ego doden of helen?
 25.  Wat is stress, hoe zijn we eraan gekomen en hoe komen we ervan af. Het ontstressings-mechanisme.
 26.  Wat is God? Hoe kunnen we God leren kennen? Is God persoonlijk of onpersoonlijk?
 27.  Geen wonder dat spiritualiteit zo’n slechte naam heeft!!! En hoe dat veranderd kan worden.
 28.  De essentie van alle wijsheid. Inzicht in het doel van het leven en hoe we dat bereiken kunnen.
 29.  De interne dynamiek van Bewustzijn. Hoe vanuit het absolute bewuste Zijn, het relatieve universum is ontstaan. En waaróm dat is ontstaan.
 30.  Iedereen is de Beste! In wezen zijn we één, in wezen zijn we volmaakt!
 31.  Rechtvaardig geld voor een rechtvaardige wereld. De waanzin van het huidige financiële systeem verklaard.
 32.  Duurzaamheid: de sleutel tot een leven in harmonie met de Natuurwet.
 33.  Het einde van de ‘rat race’: het structureren van een leven in toenemende golven van geluk, op basis van een universele oceaan van vervulling.
Uw interesse is gewekt? Dan is deze cursus voor u gemaakt! Zij werd ontworpen om uw diepste levensvragen duidelijk en bevredigend te beantwoorden, op een logische, rationele, eenvoudige, diepgaande, alles omvattende en universele manier! De vele deelnemers aan deze cursus verklaren unaniem dat ik daarin geslaagd ben. (Zie homepage: http://www.selfrealisation.net/NL/feedback-cursisten.php) De 33 thema’s omvatten alle kennisaspecten die elke mens nodig heeft om een gelukkig en vervuld leven te leven!
Iets over mezelf en waarom ik meen universele en absolute inzichten in het leven te kunnen onderwijzen: Momenteel, in 2015 ben ik 62 jaar en vanaf mijn 20e levensjaar ben ik full time bezig geweest om inzicht te krijgen in de essentie van het leven, en mijn leven daarnaar in te richten. Zeventien jaar studeerde en onderwees ik aan een internationale vedische universiteit, waarin mijn dagen gevuld waren met meditatie, yoga en studie. In 1999 voelde ik dat ik genoeg kennis en ervaringen van de essentie van het leven had opgedaan en verliet de universiteit, om als zelfstandige leraar in universele kennis werkzaam te zijn. 
Voorafgaand aan mijn vedische studie, studeerde ik culturele antropologie aan de K.U. van Nijmegen. Tijdens deze opleiding specialiseerde ik me erin, de gemeenschappelijke noemer van alle religies aan het licht te brengen. Deze speurtocht vond zijn vervulling in mijn kennismaking met de Yoga en Vedanta wetenschappen. Mijn bevindingen vatte ik samen in vier boeken (zie mijn website), en met name in deze “Cursus in het ABC van het leven” (Waarin de letters A, B en C staan voor: Absolute Bliss Consciousness, hetgeen volgens de Upanishaden de drie wezenskenmerken zijn van ons ware Zelf!).
Tot mijn vreugde was het niet moeilijk, om de essentie van alle wijsheid te begrijpen en onder woorden te brengen! Het is dan ook verbazingwekkend dat bijna niemand dat vóór mij gedaan heeft. Het is tragisch, dat deze kennis niet beschikbaar is op scholen, universiteiten, radio en televisie! Zelf op het internet is zij nauwelijks te vinden! Bijna iedereen houdt zich bezig met ‘iets’ en nauwelijks iemand houdt zich bezig met de essentie van alles en iedereen. Nu echter, in het derde millennium, is deze universele en toch praktische kennis aan het licht gekomen, en deze cursus is een afgeronde uiteenzetting van deze bevrijdende inzichten! De 33 audio-lessen zijn het ultimatieve voedsel voor de ziel, dat de mensheid sinds haar ontstaan heeft moeten missen.
Ik hoop dat deze kennis zijn weg vindt naar mensen die intuïtief voelen dat een helder inzicht in de werkelijkheid toch mogelijk moet zijn! Voor deze mensen heb ik deze cursus gemaakt, en in de 33 audio-lessen wordt hun verlangen naar betrouwbare, nuttige en bevrijdende kennis vervuld!
Genoeg gesproken: U kunt zich aanmelden voor deze cursus door een mij een email te sturen met daarin uw wens om deel te nemen. Ook vraag ik u om een financiële bijdrage over te maken, waarmee u uw waardering voor deze kennis en voor mijn werk tot uitdrukking brengt. Ik wil dat deze kennis voor iedereen beschikbaar is, en daarom houd ik de prijs voor deze 33 uren levens coaching laag: 167 € 
Van mij krijgt u de volgende garantie: indien u na het doorlopen van de 33 audio-lessen het gevoel hebt, dat uw diepste levensvragen niet bevredigend beantwoord werden, dan kunt u me dat per email laten weten, en ik boek uw bijdrage terug op uw rekening!
U kunt uw bijdrage overmaken naar: 922 77 77 ten name van mijn firma: Universal Vision Consultancy, te Lelystad. IBAN: NL08INGB0009227777. BIC: INGBNL2A.
Laat u mij s.v.p. per email weten dat uw bijdrage is overgemaakt. Zodra ik uw email ontvang, stuur ik u een email met de 33 links naar de 33 lessen!
Hartelijk dank voor uw belangstelling,
en ik hoop van u te horen!