De Ziel en ons ware Zelf

De Ziel is, zoals Socrates ook al zei, de eerste uitdrukking van bewustzijn.

De kern en essentie van onze Ziel is bewustzijn als zodanig.

Bewustzijn is ons ware Zelf.

En wanneer we niet bewust zijn van ons bewustzijn,

zijn we ons niet bewust van ons ware zelf.

Dan zijn we ons dus niet bewust van onze essentie.

Bewustzijn is de essentie van al ons denken, voelen, spreken en handelen.

Al wat we denken, voelen, zeggen en doen is een uitdrukking van ons bewustzijn.

Wanneer ons bewustzijn niet optimaal is,

is ons denken, voelen, spreken en handelen ook niet optimaal.

Daarom is het succes en de vervulling die we ervaren ook niet optimaal.

In het leven gaat het er dus om, ons bewustzijn te ontwikkelen!

Bewustzijn als zodanig is volkomen abstract!

Maar het is de bron van al het concrete!

 Het wordt langzamerhand tijd dat we als mensheid gaan beseffen,

dat bewustzijn de essentie is van alles en iedereen.

Bewustzijn is de kosmische creatieve intelligentie

die zich uitdrukt in alle levensvormen!

Bewustzijn is het Nulpuntveld van de natuurkundigen.

Het is het Absolute van de filosofen.

Het is het Zijn van de existentialisten.

Het is het veld van alle mogelijkheden van de optimisten.

Het is de God van de christenen,

de Allah van de mohammedanen,

de Shiva van de hindoes,

de Boeddhanatuur van de boeddhisten,

de Tao van de taoïsten,

de Ain Sof van de kabbalisten,

de Wakan Tanka van de indianen,

de Eenheid van de Aborigines,

Het Brahman van de vedantijnen,

Bewustzijn is de essentie en uiteindelijke substantie van alles en iedereen.

Bewustzijn is wat we zijn.

Bewustzijn is alles.

Alles is bewustzijn.

 Zodra we weten wat bewustzijn is,

kennen we de essentie van alles en iedereen,

En wordt de bedoeling van het leven duidelijk.

De aard van bewustzijn is zuiver geluk.

De bedoeling van het leven is de uitbreiding van bewustzijn,

want dat betekent de uitbreiding van geluk.

Zo eenvoudig is dat.

 

 

 

Leave a reply