Goethe

Uitspraken van Goethe

‘Gefährlich ist es den Löwe zu wecken

Und schrecklich ist des Tigers Zahn

aber der schrecklichste der Schrecken

ist der Mensch in seinem Wahn.

Dein Bewusstsein entscheidet Dein Los

Schärfe es und halte es rein

Denn zuletzt ist der Unterschied gross:

Herr oder Knecht zu sein.’

Goethe

Iedereen kent de laatste modes en is hoffelijk,

maar niemand bezit de moed ongekunsteld

en oprecht te zijn, zodat een redelijk mens

met natuurlijke neigingen en omgangsvormen

zich nergens echt op zijn plaats voelt.

Er zou weinig van mij overblijven

als ik alles terug moest geven,

wat ik aan anderen te danken heb.

Iedereen hoort alleen dat wat hij begrijpt.

Als we niet de voorstelling hadden van een geheel,

zouden we niet beseffen dat onze kennis

slechts fragmentarisch is.

Hem heb ik lief die het onmogelijke droomt.

Het kwade is slechts de andere kant van het goede.

Wie met het leven speelt komt nooit terecht;

Wie zichzelf niet beveelt, blijft altijd knecht.

Slechts de liefde stelt ons in staat

de deugden van anderen te verdragen.

~ Goethe ~

1749 – 1832

Leave a reply