Misverstand 2 – Tijd is een illusie

Misverstand 2 van 22:

Misverstand Over Tijd:
Tijd bestaat niet; Tijd is een Illusie.

Een uiterst verwarrende en onbruikbare zienswijze! Tijd wordt ervaren en kan gemeten worden door het tellen van bewegingen die in de ruimte plaatsvinden. Als we stellen dat tijd niet bestaat, dan kunnen ook ruimte en beweging niet bestaan! Een moeilijk te handhaven standpunt!

Men bedoelt natuurlijk het volgende: Er bestaat een niveau van de werkelijkheid, dat voorbij tijd en ruimte existeert.

Aan de basis van de altijd veranderende schepping ligt het absolute Zijn. Dit is het tijdloze veld van bewust Zijn. De moderne natuurkunde noemt dit het Nulpuntveld. Bewustzijn is de tijdloze, eeuwige bron en oorzaak van tijd en ruimte: de oorsprong van het tijdruimte continuüm. Het bewuste Zijn manifesteert zich in het proces van Worden! Het worden vindt plaats in tijd en ruimte, in het relatieve, manifeste universum. Op het niveau van het Zijn als zodanig, het bewuste Zijn, is er geen sprake van tijd.

Het Zijn als zodanig is eeuwig en tijdloos, maar zodra het Zijn zich manifesteert, drukt het zich uit in Tijd en Ruimte! Zodra er IETS bestaat, bestaat er beweging. Zodra iets beweegt, beweegt het zich in Tijd en Ruimte.

Tijdloosheid bestaat dus alleen op het niveau van bewustzijn als zodanig, op het absolute niveau van de werkelijkheid. Op het niveau van de manifestaties van bewustzijn – het fenomenale universum – bestaat zij wel degelijk, en we doen er goed aan dit te erkennen en er rekening mee te houden! We kunnen dus nooit zeggen dat tijd een illusie is! Tijd en ruimte bestaan echt! Ze zijn even echt als de substantie waaruit ze gemaakt zijn, het absolute en universele Zijn.

Hartegroet,
Frans

P.S.: Voor de liefhebber nog wat filosofische achtergrondinformatie: Het is belangrijk om ons goed te beseffen, dat hoewel het Zijn volkomen abstract is, het werkelijk bestaat! Het “Zijn” is niet slechts een mooi concept van wereldvreemde filosofen! Het concept “Zijn” verwijst naar een abstract, maar echt bestaand niveau van de werkelijkheid, dat de essentie van de concrete werkelijkheid is! Beide bestaan dus echt! Het abstracte en het concrete. Daarbij geldt een universele en eeuwige wet: Het concrete is het product van het abstracte. Alles ontstaat uit het Niets, zoals Boeddha destijds beweerde, en zoals vandaag de dag door de moderne natuurwetenschap bevestigd wordt.

Enkele interviews

Tagged with

Leave a reply