Oorzaak van het menselijke lijden

Het verlies van de ziel

„De grote tragedie

van de 20e eeuw,

die verantwoordelijk is

voor alle oorlogen

en alle menselijke catastrofen

op het individuele

en op het collectieve vlak,

is het “verlies van de ziel”.

 

Wanneer de ziel ontkend wordt,

trekt zij zich niet eenvoudigweg terug.

Haar verdringing manifesteert zich

in de meest uiteenlopende symptomen:

 

Materialisme, Verslavingen,

Dwangmatigheden,

Geweld, Stagnatie,

Verblindheid en

Zinverlies.“

 

– Carl Gustav Jung –

 

 

 

Leave a reply