Universal Vision Consultancy

Welcome to the Self Realisation Blog
Thanks for visiting.

To book an appointment for a
Life Purpose Reading,
Compatibility Check,
or Question and Answer Session,
then please get in touch below:

Frans Langenkamp
Donaustraat 188
8226 LC Lelystad
Tel. 0031-320-258302
e-mail: franslangenkamp@freeler.nl

Universal Vision Consultancy

Welcome to the Self Realisation Blog
Thanks for visiting.

To book an appointment for a
Life Purpose Reading,
Compatibility Check,
or Question and Answer Session,
then please get in touch below:

Frans Langenkamp
Donaustraat 188
8226 LC Lelystad
Tel. 0031-320-258302
e-mail: franslangenkamp@freeler.nl

Misverstand 4 – God een soort energie

Misverstand 4 van 22: Misverstand Over God: God is een Soort Energie, een Licht of zo In Nieuwe Tijdskringen wordt vaak over God gesproken als een soort energie, een Licht of iets van dien aard. Daar energie of licht een relatief fenomeen is, is het niet de aangewezen kandidaat om de uiteindelijke essentie of bron… Continue Reading

Misverstand 3 – Universum niet echt

Misverstand 3 van 22: Misverstand over het Universum: Het Universum Bestaat niet Echt, Het is een Illusie. Mensen die deze zienswijze aanhangen beroepen zich direct of indirect op de Vedanta filosofie, die stelt dat het universum Maya is. Maar daarbij heeft men het begrip Maya verkeerd geïnterpreteerd en verkeerd vertaald: Maya betekent niet illusie; het… Continue Reading

Misverstand 2 – Tijd is een illusie

Misverstand 2 van 22: Misverstand Over Tijd: Tijd bestaat niet; Tijd is een Illusie. Een uiterst verwarrende en onbruikbare zienswijze! Tijd wordt ervaren en kan gemeten worden door het tellen van bewegingen die in de ruimte plaatsvinden. Als we stellen dat tijd niet bestaat, dan kunnen ook ruimte en beweging niet bestaan! Een moeilijk te… Continue Reading

Misverstand 1 – Alles is energie

Geen Wonder dat Spiritualiteit zo’n slechte naam heeft! en hoe er toch hoop bestaat dat spiritualiteit in ere hersteld wordt, door… de Oplossing van 22 Algemeen Heersende Misverstanden 1 van 22: Misverstand Over de Uiteindelijke Werkelijkheid: Alles is Energie. Uit de moderne natuurkunde weten we dat materie in wezen niets anders is dan samengebalde energie.… Continue Reading

Het Achtvoudige Pad van Yoga

Het Achtvoudige Pad van Yoga (Ashtangayoga) De vedische zieners hebben de heelheid van het leven ingedeeld in acht levensgebieden. Deze worden gedefinieerd vanaf de omgang met de buitenwereld, via de omgang met lichaam, geest en ziel, naar de ervaring van het eigen zelf. Hieronder vindt u de beschrijving van de acht levensgebieden, zoals die door… Continue Reading

Een gebed

Een Beantwoord Gebed Ik vroeg om kracht, en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken Ik vroeg om wijsheid, en God gaf me problemen om me te leren ze op te lossen Ik vroeg om voorspoed, en God gaf me hersens en spieren om mee te werken Ik vroeg om moed, en God… Continue Reading

Boeddha’s advies

Uitspraken van Boeddha Geloof niets, ongeacht waar je het gelezen hebt, of omdat ik het gezegd heb, of wie dan ook het gezegd heeft, behalve wanneer het overeenstemt met je eigen inzicht en met je gezonde verstand. * * * Werk aan je eigen bevrijding, wees niet afhankelijk van anderen.  * * * Men moet… Continue Reading

Goethe

Uitspraken van Goethe ‘Gefährlich ist es den Löwe zu wecken Und schrecklich ist des Tigers Zahn aber der schrecklichste der Schrecken ist der Mensch in seinem Wahn. Dein Bewusstsein entscheidet Dein Los Schärfe es und halte es rein Denn zuletzt ist der Unterschied gross: Herr oder Knecht zu sein.’ Iedereen kent de laatste modes en… Continue Reading

Oorzaak van het menselijke lijden

Het verlies van de ziel „De grote tragedie van de 20e eeuw, die verantwoordelijk is voor alle oorlogen en alle menselijke catastrofen op het individuele en op het collectieve vlak, is het “verlies van de ziel”.   Wanneer de ziel ontkend wordt, trekt zij zich niet eenvoudigweg terug. Haar verdringing manifesteert zich in de meest… Continue Reading

De Copernicaanse Revolutie van Bewustzijn

De Copernicaanse Revolutie van Bewustzijn – Een alomvattend denkraam voor een totaal-inzicht in het leven – Het Newtoniaanse wereldbeeld blijkt niet alomvattend te zijn, en is daarom niet in staat om inzicht te geven in de relatie tussen lichaam en geest en tussen materie en bewustzijn. Zij gaat uit van een onhoudbare stelling dat bewustzijn… Continue Reading

De Ziel en ons ware Zelf

De Ziel is, zoals Socrates ook al zei, de eerste uitdrukking van bewustzijn. De kern en essentie van onze Ziel is bewustzijn als zodanig. Bewustzijn is ons ware Zelf. En wanneer we niet bewust zijn van ons bewustzijn, zijn we ons niet bewust van ons ware zelf. Dan zijn we ons dus niet bewust van… Continue Reading